„NASZA JAKOŚĆ - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”

Mentor Wincenty Zeszuta

"Od początku naszej działalności stawiamy na wysoką jakość dostarczanych przez nas produktów oraz fachową obsługę Klientów zarówno na etapie projektowania, konsultacji, realizacji oraz dostawy, jak i w trakcie eksploatacji pojazdów. Naszym priorytetem jest rozwój funkcjonalności oraz ergonomii oferowanych przez nas produktów tak, aby być prekursorem w swojej dziedzinie."

Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji naszej firmy są wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001-2008 oraz AQAP 2110:2009. Dzięki tym certyfikatom otrzymują Państwo gwarancję, że dostarczamy pojazdy według ściśle określonych procedur, zapewniając naszym Klientom doskonałą jakość produktów. Posiadamy stosowne dokumenty, potwierdzające certyfikację w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz obsługi pojazdów, jak również zabudów specjalnych. Posiadamy także certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu specjalnego zarówno krajowego, jak i w państwach członkowskich NATO.

nasza misja

Od początku naszej działalności stawiamy na wysoką jakość dostarczanych przez nas produktów oraz fachową obsługę Klientów zarówno na etapie projektowania, konsultacji, realizacji oraz dostawy, jak i w trakcie eksploatacji pojazdów. Naszym priorytetem jest rozwój funkcjonalności oraz ergonomii oferowanych przez nas produktów tak, aby być prekursorem w swojej dziedzinie. Dbamy także o to, aby pracownicy z zaangażowaniem uczestniczyli w rozwoju firmy oraz jej produktów, jak również w utrzymaniu systemu nadzoru jakościowego.

OFERTA

Jako akredytowany zabudowujący Partner by Mercedes–Benz, nasza Spółka spełnienia najwyższe standardy technologiczne, wymagane podczas produkcji zabudów specjalnych na bazie pojazdów Mercedes – Benz Van. Status Partnera jest także potwierdzeniem zachowania najwyższej jakości, sprzedaży i obsługi posprzedażowej naszych pojazdów.

Jesteśmy dostawcą oraz producentem pojazdów dla służb podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a także Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Finansów. Rozwiązania, które stosujemy w produkowanych przez nas pojazdach, są często prekursorskie, jak również indywidualne, dedykowane dla określonych funkcji. Produkujemy oraz dostarczamy zarówno pojazdy skrycie opancerzone, jak i taktyczne pojazdy opancerzone.

NASZ ZESPÓŁ

Pracuje u nas jako monter. To między innymi na jego barkach spoczywa odpowiednie składanie wszystkich elementów zabudów naszych pojazdów

Pracuje u nas jako monter. To między innymi na jego barkach spoczywa odpowiednie składanie wszystkich elementów zabudów naszych pojazdów

Pracuje u nas na stanowisku młodszego inżyniera projektu. To na jego barkach spoczywa opracowywanie harmonogramu prac, gromadzenie odpowiedniej dokumentacji sprawowanie nadzoru nad przebiegiem działań a również ocena efektów końcowych wykonania projektu.

Pracuje u nas na stanowisku młodszego inżyniera projektu. To na jego barkach spoczywa opracowywanie harmonogramu prac, gromadzenie odpowiedniej dokumentacji sprawowanie nadzoru nad przebiegiem działań a również ocena efektów końcowych wykonania projektu.

Pracuje u nas na stanowisku brygadzisty, będąc odpowiedzialny za nadzorowanie pracy podległego sobie zespołu oraz kontrolę prawidłowości wykonywania powierzonych prac. Stanowi on swoisty pomost między kierownikiem produkcji a członkami naszego zespołu, odpowiadającymi za montaż zabudów naszych pojazdów.

Pracuje u nas na stanowisku brygadzisty, będąc odpowiedzialny za nadzorowanie pracy podległego sobie zespołu oraz kontrolę prawidłowości wykonywania powierzonych prac. Stanowi on swoisty pomost między kierownikiem produkcji a członkami naszego zespołu, odpowiadającymi za montaż zabudów naszych pojazdów.

Pracuje u nas jako elektryk, czyli to głównie na jego barkach spoczywa montaż instalacji elektrycznych w naszych pojazdach, a z racji specyfikacji projektów, nie możemy powiedzieć, by miał czas na nudę.

Pracuje u nas jako elektryk, czyli to głównie na jego barkach spoczywa montaż instalacji elektrycznych w naszych pojazdach, a z racji specyfikacji projektów, nie możemy powiedzieć, by miał czas na nudę.

W naszej firmie pracuje na stanowisku kierownika produkcji. Odpowiada on za dokładne planowanie i nadzorowanie wszystkich realizowanych u nas projektów. Jest również swoistym spoiwem łączącym wszystkie działy odpowiadające za sprawne wykonywanie pojazdów. Doskonale radzi sobie z kierowaniem zespołem, dzięki czemu nasze projekty są dokładnie sprawdzone i oddawane na czas

W naszej firmie pracuje na stanowisku kierownika produkcji. Odpowiada on za dokładne planowanie i nadzorowanie wszystkich realizowanych u nas projektów. Jest również swoistym spoiwem łączącym wszystkie działy odpowiadające za sprawne wykonywanie pojazdów. Doskonale radzi sobie z kierowaniem zespołem, dzięki czemu nasze projekty są dokładnie sprawdzone i oddawane na czas

Pracuje u nas jako logistyk dostaw handlowych. To na jego barkach spoczywa zamówienie oraz nadzór elementów handlowych potrzebnych do produkcji pojazdów specjalnych. W naszej branży niemal zawsze czas ma znaczenie, dlatego to bardzo odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Na szczęście doskonale radzi sobie z powierzonymi zadaniami

Pracuje u nas jako logistyk dostaw handlowych. To na jego barkach spoczywa zamówienie oraz nadzór elementów handlowych potrzebnych do produkcji pojazdów specjalnych. W naszej branży niemal zawsze czas ma znaczenie, dlatego to bardzo odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Na szczęście doskonale radzi sobie z powierzonymi zadaniami

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat ściśle współpracujemy z akredytowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi. Kooperujemy z takimi ośrodkami, jak: Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Transportu Samochodowego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Nasza współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi obejmuje implementowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, projekty celowe dofinansowane przez KBN, a także badania prototypów takie, jak próby balistyczne i zniszczeniowe, testy drogowe oraz klimatyczne. Dzięki kooperacji uzyskujemy homologacje nowych typów pojazdów, w tym certyfikacje zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Prowadzimy także współpracę z uczelniami oraz szkołami technicznymi z obszaru radomskiego i warszawskiego.