pl en ru de
 

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Zeszuta Sp. z o.o.

ul. Garbarska 79, 26-600 Radom
tel.: 048 360 87 75
fax: 048 360 87 47

tel. kom. 604 418 265

 

zeszuta@zeszuta.pl


 

Dane firmy:

Zeszuta Sp. z o.o.
ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa

 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS nr 0000162958

NIP 868-12-91-817

Kapitał zakładowy 2 318 400 PLN